BELANGRIJKE DOCUMENTEN IN UW VERKOOPTRAJECT:

 

 • EPC en EPB
  sinds 1 november 2008 bent u als verkoper verplicht om het energieprestatiecertificaat aan te vragen. Het EPC is tien jaar geldig en geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Voor een nieuwbouw spreekt men van EPB (energieprestatie binnenklimaat), welke normen door de wetgever worden opgelegd.
 • elektriciteitskeuring
  de controle van uw elektrische installatie moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme.
 • stookolieattest
  als uw eigendom verwarmd wordt met stookolie.
 • bodemattest
  wordt uitgereikt door OVAM en toont aan of de grond waarop uw eigendom gebouwd werd wel of niet vervuild is.
 • PID
  in het postinterventiedossier zitten alle technische gegevens van een gebouw. Het dient om de structuur, materialen en opbouw van een woning te achterhalen. Bijv. voor latere werkzaamheden. Dit document blijft bij de woning. Als uw eigendom gebouwd werd na 1 mei 2001 of als het gebouwd werd voor 1 mei 2001 maar er na die datum nog werken werden uitgevoerd, bent u als verkoper verplicht om het PID aan de nieuwe eigenaar te overhandigen
 • stedenbouwkundig uittreksel
  in het kader van de informatieplicht bent u, afhankelijk van de gemeente waarin u woont, verplicht een stedenbouwkundig uittreksel af te geven. Dit is een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningsregister.
 • de watertoets
  Bij verkoop van uw onroerend goed dient te worden vastgesteld of uw bezit
  in een overstromingsgevoelig gebied ligt.

Specifiek voor appartementen komen daar bij:

 • de basisakte
 • het reglement van inwendige orde
 • de laatste verslagen van de algemene vergadering
 • de recente afrekeningen van de onkosten

Meeneembaarheid
Meeneembaarheid betekent dat de betaalde registratierechten op de woning die u verkoopt (en die uw hoofdverblijfplaats is) in mindering gebracht worden op de registratierechten van de nieuwe woning die uw koopt. Of omgekeerd wat er zijn twee vormen van meeneembaarheid:

 1. meeneembaarheid door verrekening: als u uw oude woning verkoopt voordat u een nieuwe woning aankoopt. De eerder betaalde rechten worden verrekend als u uw nieuwe woning registreert. 
 2. meeneembaarheid door teruggave: als u al een nieuwe woning heeft gekocht voordat u uw oude woning heeft verkocht. De registratierechten worden dan verrekend na de verkoop van uw oude woning.

Het maximum mee te nemen bedrag is in beide gevallen 12.500 euro. Om van de meeneembaarheid te kunnen genieten, mag tussen de aankoop van uw nieuwe woning en de verkoop van uw oude woning niet meer dan twee jaar verstrijken. Behalve als uw nieuwe aankoop een bouwgrond is, dan is de termijn vijf jaar.

Wat is het abattement?

Het abattement, of voetvrijstelling, is een vermindering op de registratierechten. Als u een huis of bouwgrond koopt, en u bezit op dat moment geen andere woning, betaalt u geen registratierechten op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom.

Wat is het verhoogd abattement?

Als u bij de aankoop van uw nieuwe woning in aanmerking komt voor het gewoon abattement, en u sluit daarvoor een hypothecaire lening af, dan geniet u van een extra vermindering op de registratierechten. De schijf van 15.000 euro wordt dan verhoogd tot 25.000 of 35.000 euro afhankelijk van het tarief waaraan uw aankoop onderworpen is.

De termijnen voor het afsluiten van de hypotheek zijn dezelfde als die voor de meeneembaarheid: twee jaar voor een woning en vijf jaar voor een bouwgrond.

Opgelet: abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Bereken dus goed wat voor u het voordeligste is!