HET VERKOOPPROCES VAN UW EIGENDOM

1. gratis schatting

We beginnen met een gratis en vrijblijvende, realistische schatting van uw eigendom. Samen bepalen we de vraagprijs. Meestal maken wij een vergelijkend onderzoek in Uw woonomgeving.

2. overzichtelijk verkoopdossier & activiteitenrapport

Wij maken voor u een correct en volledig verkoopdossier  op. Hierin zitten alle verplichte documenten zoals het bodemattest, de stedenbouwkundige gegevens, het energiecertificaat (EPC) en het elektriciteitsattest.

Maandelijks houden wij U op de hoogte van alle activiteiten die wij de afgelopen maand ondernamen om de verkoopkansen van uw pand te verhogen: de gevoerde publiciteit, bezoeken aan uw eigendom, prijsbiedingen ect….

3. publiciteit

Wij besparen kosten noch moeite om uw pand onder de aandacht te brengen.

Wij maken professionele foto's en  gebruiken opvallende verkoopborden of affiches en Uw eigendom verschijnt veelvuldig op relevante websites. Op de meest belangrijke website zetten wij Uw pand bovenaan in de kijker.

4. begeleiding van uw kandidaat-kopers

Wij begeleiden kandidaat-kopers met een professionele rondleiding in uw eigendom. In een (telefonisch) voorgesprek met de kandidaat kopers analyseren wij wat voor Uw pand van belang gaat zijn voor deze specifieke kandidaten.

5. prijsbiedingen en onderhandelingen

Elke prijsbieding wordt met u besproken. We geven u onze eerlijke en gefundeerde mening over het prijsvoorstel. Wij leiden de inbreng van de betrokken partijen in goede banen met een acceptabel akkoord voor eenieder.

6. verkoopovereenkomst

Als u tot een akkoord komt met uw kandidaat-koper, stellen we een onderhandse verkoopovereenkomst op. Dit gebeurt in overleg met de notaris(sen) van koper en verkoper. De verkoopovereenkomst is de basis voor de authentieke akte. De keuze van de notaris is vrij. De notaris van koper en verkoper kan dus verschillen.

7. authentieke akte

Wij bezorgen een getekende verkoopovereenkomst aan de notaris die alle wettelijke verplichtingen volbrengt om de authentieke akte te kunnen verlijden.

Bij het verlijden van de akte worden alle financiële verplichtingen tussen koper en verkoper voldaan en is de verkoop afgerond.