DE VERKOOPOVEREENKOMST

 

De verkoopovereenkomst of het compromis

De verkoopovereenkomst of het compromis is een schriftelijk bewijs van de mondelinge of schriftelijke verkoopafspraak die de verkoper en de koper onderling maakten.

Er is sprake van een verkoopovereenkomst op het moment dat de koper en de verkoper onderling overeenstemmen over de prijs, het goed en de verkoopvoorwaarden.

Deze overeenkomst wordt, in overleg met de notaris, door ons opgemaakt en ter ondertekening aan de kopende- en verkopende partij aangeboden. Wij hanteren uitsluitend door het BIV goedgekeurde overeenkomsten ter bescherming van zowel koper als verkoper.

Voorschot

Bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst betaalt de koper een voorschot. Doorgaans bedraagt dit 10% van de verkoopprijs. Dit bedrag wordt geconsigneerd op de derdenrekening van de notaris of onze gewaarborgde derdenrekening. Bij het verlijden van de authentieke akte wordt het voorschot terug vrijgegeven.

Definitieve verbinding

Door de ondertekening van de verkoopovereenkomst zijn de koper en de verkoper definitief gebonden.

Registratie van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst moet uiterlijk vier maanden na ondertekening door de notaris geregistreerd worden. De registratiekosten en de notariskosten zijn ten laste van de koper.